Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in January 2011

Ondernemerschap laten floreren

Door Marco Waas, decaan Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

Ondernemerschap laten floreren 

Op 26 januari brengt Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) in het kader van het nieuwe innovatiebeleid een werkbezoek aan enkele innovatieve bedrijven op de TU Delft. Het kabinet en TU Delft zien beide het grote belang om innovatie krachtig te stimuleren. Wat is er nodig?  

Uitdagingen
Nederland staat voor stevige uitdagingen. We moeten oplossingen vinden voor de gevolgen van klimaatverandering, vergrijzing, uitputting van grondstoffen, mobiliteit en milieuvervuiling. Tegelijkertijd willen we brood op de plank. Een sterke concurrentiepositie moet voorkomen dat we de speelbal worden van de wereldeconomie, maar juist een bal meetrappen. De kunst is om meer te doen met minder, om slimmer en schoner te werken. Daarvoor zijn baanbrekende innovaties nodig. Nieuwe producten, diensten en werkwijzen. Ondernemerschap is hiervoor onmisbaar.
 

Ondernemend
De nieuwe wereldwijde ranglijst voor ondernemerschap, de Global Entrepreneurship and Development index, kijkt naar drie factoren die met ondernemerschap te maken hebben: houding ten opzichte van ondernemerschap, ondernemende activiteiten en het ambitieniveau van ondernemers. Op de eerste twee categorieën scoort Nederland relatief goed. Zoals blijkt uit het vorige week gepubliceerde onderzoek van het CBS in opdracht van Minister Verhagen is Nederland de afgelopen jaren duidelijk ondernemender geworden. Zo’n 40% van de Nederlanders verkiest het ondernemerschap boven een baan als ze moeten kiezen. Ook starten meer Nederlanders daadwerkelijk een bedrijf. “Die ondernemende houding zorgt voor banen en bedrijvigheid. Ook zorgt het ervoor dat we wereldwijd voorop blijven lopen en sneller uit de crisis komen", aldus Minister Verhagen.
 

YES!Delft
Ook de TU Delft heeft hier met haar ondernemerscentrum YES!Delft de afgelopen jaren aan bijgedragen. Het Inspiration Centre van YES!Delft inspireert studenten en medewerkers van de TU Delft tot ondernemerschap. Het Education Centre biedt toegang tot kennis en vaardigheden die baanbrekend technisch ondernemerschap mogelijk maken. Het Incubation Centre is de broedplaats voor succesvol technisch ondernemerschap. Dit Centre voorziet technostarters van praktische begeleiding, strategisch advies en een technische infrastructuur voor product- of procesontwikkeling. Deze strategie heeft de afgelopen jaren geleid tot succesvolle bedrijven, zoals bijvoorbeeld Senz dat een stormparaplu in de markt heeft gezet, en Epyon. Dit bedrijf maakt apparaten waarmee accu’s ongekend snel zijn op te laden. In totaal heeft YES!Delft in de eerste vijf jaar van haar bestaan 72 nieuwe bedrijven voortgebracht. Tachtig procent van die bedrijven hebben samen ongeveer 400 directe en 900 indirecte banen opgeleverd. Gezamenlijk zijn ze goed voor een verkoopomzet van 13 miljoen euro en hebben ze ruim 28 miljoen euro geïnvesteerd vermogen ontvangen via onder andere investeerders, subsidies en prijzengeld.*

Ambitie
Ondanks deze ondernemende houding staat Nederland op de nieuwe wereldwijde ranglijst voor ondernemerschap slechts op de tiende plaats. We zijn een land dat in de subtop van de Champions League meedraait. Hoe kan dat? Met name een nadere beschouwing van het ambitieniveau van Nederlandse ondernemers levert interessante informatie op: uit de Global Entrepreneurship and Development index blijkt dat nieuwe Nederlandse ondernemingen niet snel groeien en ze hun vleugels niet voldoende uitstrekken naar het buitenland.
 

Groei
De groeifase vraagt om een specifieke benadering van bedrijfsfinanciering, huisvesting en personeel- en organisatiebeleid. De TU Delft heeft daarom vorig jaar haar ondernemersbroedplaats uitgebreid met een vierde Centre, het Growth Centre. Hightechbedrijven kunnen nu, als ze de startfase zijn ontgroeid, ook bij YES!Delft terecht. Het ondernemerscentrum van de TU Delft ondersteunt op deze manier alle fasen van ondernemerschap. De hierboven genoemde bedrijven Senz en Epyon zijn inmiddels succesvolle, groeiende bedrijven. Zo heeft Epyon eind 2010 zeven miljoen euro aan kapitaal opgehaald, onder meer bij het Taiwanese Liteon. Daarmee kan het bedrijf een belangrijkere positie in Europa en daarbuiten in gaan nemen. 

Internationaal
Om internationaal te kunnen excelleren, is regionale samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden van belang. Als verschillende initiatieven, projecten, beleidsprogramma’s en organisaties in een regio meer met elkaar in verbinding staan, zal een regio economisch sterker worden. Dit maakt het makkelijker om een kennisregio internationaal te profileren, en zo talent, bedrijven, investeerders en klanten aan te trekken. YES!Delft werkt daarom steeds meer samen met regionale initiatieven zoals de science parken van Science Port Holland en de thematische innovatieclusters Medical Delta en Clean Tech Delta     

* Deze cijfers zijn gebaseerd op de periode 2005 – 2009. In 2010 zijn 17 nieuwe bedrijven toegetreden tot YES!Delft. Overige cijfers over 2010 zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Lang studeren? Daar moeten wij toch wat langer op studeren

Dit opinieartikel verscheen op vrijdag 21 januari in NRC Handelsblad 

‘Den Haag’ is in de drukdrukdruk-stand. De bordjes van de nieuwe bewindslieden liggen vol. De 18 miljard euro aan bezuinigingen moeten worden ingevuld. Bij te lang wachten kan men in verlopend tij verzeilen. Snel werken is geboden. Alles moet voor de zomer de ministeries uit en de Kamer in.

‘Haastige spoed is zelden goed’ is een Nederlands devies. Het zou bij dit kabinet in goede aarde moeten vallen. Hebt u weleens geprobeerd met een hamer een schroef in een plank te slaan, omdat een schroevendraaier pakken te lang duurt? Zo zal het ook de langstudeerders vergaan. Een bezuiniging is het verkeerde gereedschap om langstuderen tegen te gaan, is omslachtig en onduidelijk en kent ongewenste effecten. Wat is bijvoorbeeld de logica van het beboeten van een instelling wanneer deze voldoet aan de wettelijke plicht om onderwijs en examens aan te bieden aan collegegeld betalende studenten?

Is het nu echt de bedoeling de opleidingen in de bèta- en techniekvakken minder aantrekkelijk te maken door het risico op hogere studielasten te vergroten? Een extra jaar voor een eenjarige master is een beter aanbod dan een extra jaar voor een tweejarige master, zoals bij bèta en techniek, en dat tegen de achtergrond dat de studielast voor bèta en techniek een behoorlijk
stuk hoger ligt. Geef dan tenminste voor bèta en techniek twee jaar ruimte, voor de bachelor- en masterfase tezamen.

Jarenlang zijn we al bezig om jonge mensen te interesseren voor een opleiding in bèta en techniek. Wij hebben hen nodig om ons bedrijfsleven innovatief en concurrerend te houden. Verlies niet uit het oog dat in andere delen van de wereld, Azië voorop, wetenschappelijk onderzoek in volle gang is en een zeer concurrerend bedrijfsleven ontstaat. Denk eens over de zorg voor onze nationale waterstaat. Zou het niet goed zijn als straks tussen al die ingenieurs uit China en India ook nog wat Nederlanders zitten?

Het kabinet gaat snel – een beetje te snel. Wij op de universiteiten snappen ook wel dat de bezuiniging van 18 miljard euro een politieke afspraak is en dat alle sectoren een steentje moeten bijdragen. Dit kabinet wil bezuinigen, wil maatregelen nemen tegen langstuderen en wil ook het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls geven, zoals aanbevolen door de commissie-Veerman, maar het is een veel beter idee om over deze drie onderwerpen in samenhang te beslissen en niet zoals het nu lijkt te gebeuren.

Het is toch de bedoeling dat de opbrengst van de bezuinigingen in het hoger onderwijs opnieuw in die sector wordt geïnvesteerd? Waarom dan die U-bocht van eerst weghalen en dan weer uitdelen? Afbraak gaat snel, opbouw duurt lang. Is het niet veel slimmer om het langstuderen in te passen in een geheel van maatregelen rond toelating, studiebegeleiding, profilering opleidingen, vertrekadvies en prijsdifferentiatie? Dat zijn onderwerpen die bij de uitwerking van ‘Veerman’ aan de orde moeten komen.

Houd het dus bij elkaar. Probeer niet eerst een bezuiniging in te vullen die ook nog eens ten nadele is van bèta en techniek. Haast u langzaam. Pak de bezuiniging, de herinvestering en het langstuderen aan op basis van een doordachte uitwerking van het rapport van Veerman. Als je op de universiteiten wilt bezuinigen, laat dan ten minste de universiteiten zelf bepalen hoe ze dat met zo min mogelijk schade kunnen doen.

Dirk Jan van den Berg is collegevoorzitter van de TU Delft.

© 2011 TU Delft