Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Pas op voor ongewenste effecten langstudeerdersregeling

Dit opiniestuk is geschreven door Paul Rullmann, Collegelid van de TU Delft, en Anka Mulder, directeur onderwijs & studentenzaken.  

De regering gaat met financiële middelen paal en perk stellen aan de studieduur. Het is de vraag of langstudeerders nu echt zo duur zijn. Maar als deze regering dit beleid doorvoert –en daar ziet het naar uit – dan is het belangrijk om dat zo te organiseren dat er geen ongewenste bijeffecten ontstaan. Hieronder drie van die mogelijke bijeffecten op een rijtje. 

1. Hoge drempel voor bèta’s.
De regeling dat een student na 1 jaar studievertraging 4800 euro collegegeld gaat betalen (regulier 1800) zal een drempel opwerpen voor vooral technische studies. Die worden door scholieren vaak als moeilijk gezien, en dat is ook terecht: de gemiddelde studieduur in Delft is de op een na hoogste van Nederland en dat komt voor een belangrijk deel door de zwaarte van de studie.

Daarbij: alle studies in Delft duren vijf jaar – drie jaar BSC en twee jaar MSc – in tegenstelling tot vier bij reguliere studies. Een jaar vertraging is dan sneller opgelopen.
De aankomende student heeft de keus tussen een moeilijkere, langere studie in Delft of een kortere, eenvoudigere bij een reguliere universiteit. Dat vraagt wel erg veel motivatie, zeker als je weet dat switchen eigenlijk niet meer kan in dit nieuwe systeem.
Nederland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het enthousiasmeren van studenten voor technische studies (platform bètatechniek, Jetnet, Stichting Techniek Promotie e.d.). Door deze hoge boetekans wordt dat werk weer teniet gedaan.
 

2. De kwaliteit onder druk
De kwaliteit van studies in Delft is goed, en het niveau hoog. We durven veel van onze studenten te vragen. Maar kan dat nog in de toekomst? De top 20% zal geen problemen ondervinden, maar je wilt als universiteit dat ook de groep eronder het diploma haalt. Het hele curriculum doorlopen met minder dan een jaar vertraging lukt deze groep niet. Let wel: het gaat om 80% van onze studenten. Daarvoor is vooral meer begeleiding nodig, en dus meer personeel. Het is duidelijk dat dat bij deze bezuinigingen niet kan. Dat zet druk op de hoge kwaliteit die we nastreven. 

3. Ruimte voor ontplooiing
Delftse studenten blijken goed in het ontwikkelen van activiteiten naast de studie. Talrijke studenten zijn betrokken bij projecten zoals de zonneauto Nuna, of zetten succesvol bedrijven op. Het slipperproject Plakkies is een prachtvoorbeeld. Zulke bijzaken zijn voor een ingenieur-in-opleiding heel belangrijk. De natuurwetten kun je in een collegezaal leren, maar dat toepassen in de weerbarstige praktijk met andere mensen is voor velen het moment dat technologie pas echt gaat leven. Ingenieurs die slimme oplossingen verzinnen zijn belangrijk, maar we hebben ook ingenieurs nodig die met die slimme oplossingen anderen kunnen inspireren, die collega’s en andere disciplines enthousiast kunnen krijgen en meeslepen. De arbeidsmarkt is duidelijk: studenten die naast hun studie andere initiatieven hebben ontplooid hebben een stevig streepje voor. Dergelijke initiatieven moeten ook in het nieuwe systeem ruimte blijven krijgen. 

Overigens: omdat ook de universiteit een ‘boete’ krijgt voor langstudeerders, moet de universiteit bij ongewijzigd beleid rekening houden met een korting van 10 miljoen euro. Doordat de TU een groot percentage langstudeerders heeft, zou de regeling de TU Delft naar verhouding hard raken. Dat is zorgelijk, omdat ook de invoering van het Bachelor-Master systeem al onevenredige negatieve consequenties voor de TU had, net als de afschaffing van de financiering van non-EU studenten en de overheveling van 100 miljoen van de vaste rijksbijdrage naar NWO. Daar komt bij dat de Technische Universiteiten veel onderzoek financieren uit de ‘aardgasbaten’ en innovatiesubsidies. Ook die bronnen zullen grotendeels verdwijnen, heeft de regering aangekondigd. Deze opeenstapeling van negatieve financiële gevolgen die vooral de technische universiteiten treft, zet onze universiteit onder financiële druk.  

De komende tijd heeft iedereen een opdracht: studenten, docenten, decanen, college van bestuur. De universiteit moet nog meer werk maken van de ‘studeerbaarheid’ van opleidingen. Daar is al veel gebeurd de afgelopen jaren maar het kan beter. Zeker in de eerste studiejaren moet er meer structuur worden geboden. Studenten moeten zich inzetten vanaf dag 1. Opleidingen moeten zo zijn opgezet, dat studenten in staat zijn om een achterstand tijdig in te halen. De universiteit moet kijken of sommige ontplooiingsactiviteiten in het curriculum gehaald kunnen worden.  

Wij denken dat ook de regering een opdracht heeft, namelijk om een invulling te vinden die studeren haalbaar houdt en die moeilijke bètastudies juist aantrekkelijker maakt. Niet onaantrekkelijker. Daarnaast moet de regering de universiteit de middelen geven om bepaalde ontplooiingsactiviteiten te stimuleren, bijvoorbeeld een project zoals Plakkies, zonder dat de student daar aan het eind een gepeperde rekening voor betaald. 

En de student, die kan nog best een beetje harder studeren. Maar het zou onrechtvaardig en onverantwoord zijn om de rekening van deze bezuiniging EN de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse kenniseconomie op zijn of haar schouders te laden.  

Paul Rullmann en Anka Mulder

Over dit onderwerp verscheen in NRC eerder al een opiniestuk van Rob Mudde, onderwijsdirecteur van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Deze is hier terug te lezen.

Jacco Hoekstra, decaan van de faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek schreef een opiniestuk over de kosten van langstudeerders op de website van de faculteit. Dit stuk is hier te lezen.

 

Be Sociable, Share!

4 comments

In de tijd van de babyboom generatie was 10 jaar of langer studeren de norm en leverde een minimalistische renteloze lening op. Nu levert zo`n actie nu al een lening op waarmee je een twee kamer flat kunt kopen. Na invoering van deze maatregel komt daar even 10 000 euro bij. (LSVB)

De student is de enige burger in de samenleving die zijn eigen rekening moet betalen. Zelfs een crimineel hoeft niet bij te dragen aan een proceskosten veroordeling, zijn detentie, zijn reclassering of zijn uitkeringen die hij krijgt om zijn huis te behouden. Waarom kan de crimineel zijn kosten tegen de samenleving niet in 15 jaar afbetalen? Met rente? Waarom moet de student dat wel? De student staat dus lager op de maatschappelijke ladder als een crimineel.

Daar waar iedere ondernemer zijn investering mag aftrekken van de belasting is de student de enige die zijn investering straks met netto geld mag betalen. Dan betaalt u uw studie dus twee keer. De eerste keer via DUO en de tweede keer via de IB.

Nederland heeft al een enorme staatsschuld en is in hard tempo geld aan het uitlenen aan banken en eurolanden. De Nederlandse overheid zou om op lange termijn een gezonde begroting te hebben, moeten investeren in winstgevende projecten. Een euro geinvesteerd in HBO onderwijs komt drie keer terug. (Trouw) Mocht het kabinet besluiten geen zinvolle investeringen te doen en al ons geld te parkeren op plaatsen waar het nooit meer vandaan komt, dan wil ik graag weten waar Nederland mag lenen zodra wij in de Griekenland/Ierland situatie zitten.

Het beeld van de zuipende koorbal wordt gebruikt om deze maatregel erdoorheen te helpen. Mede gesteund door de serie Feuten van BNN waar geen enkele studieactiviteit zichtbaar is. Feit is dat studenten die samen studeren sneller klaar zijn en vaker de eindstreep halen. (DSC, Virgiel of een andere grote studentenvereniging) Als je in je eentje er een schriftelijke cursus van probeert te maken heb je een probleem.

U vergeet de overheid ;). Die idiote kabinetsplannen moeten ingetrokken worden. Dat is de enige echte oplossing.

Ik ben het met je eens. Niet alle studenten feesten, maar een aantal pakt de studie wel degelijk te licht op, zeker in het begin. Sommige opleiding zijn al goed en logisch opgebouwd, andere minder.
De oplossing ligt zowel bij de student, de docent en de opleiding als bij de zaken buiten de universiteit (extra curriculiare activiteiten).

“En de student, die kan nog best een beetje harder studeren.”

Er zullen vast wel studenten zijn die wat harder kunnen studeren en minder moeten feesten, maar zoals het er staat komt het een beetje over alsof alle studenten er een beetje met de pet naar gooien en wel wat meer kunnen doen.

Leave a Reply

© 2011 TU Delft