Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Laat het probleem van langstudeerders aan de universiteiten

Dit opiniestuk verscheen op 1 december in NRC Handelsblad. De auteur,  Prof.dr. Rob Mudde is directeur onderwijs op de faculteit technische natuurwetenschappen aan de TU Delft.   

Het onderwijs verkeert in zwaar weer. Enerzijds zijn er de niet aflatende financiële druk en de vloed aan veranderingen die vanuit Den Haag over het onderwijs worden uitgestort. Anderzijds is er een aanhoudende stroom van malversaties en onderpresteren die, vaak terecht, de landelijke pers haalt. De kritiek richt zich op InHolland. Leo Prick constateert dat sjoemelen en frauderen inmiddels is doorgesijpeld naar de werkvloer en geeft daar een serie voorbeelden van (NRC Opinie & Debat, 27 november).
Hij beweert dat docenten het moeilijk hebben om hoge eisen te stellen aan studenten, omdat dat leidt tot studievertraging, met nare, financiële gevolgen. Bovendien, stelt hij, ,,een tentamen over laten doen, bezorgt je ook nog eens extra werk". Docenten nemen uit moedeloosheid of gemakzucht genoegen met werkstukken onder de maat.
Deze aantijgingen herken ik in het geheel niet. Integendeel, veel van mijn collega’s zijn juist zeer betrokken bij onze studenten.  

Gisteren brak Karl Dittrich een lans voor langstudeerders, die te hard zouden worden aangepakt als de kabinetsplannen doorgaan (opiniepagina, 29 november). Ook dat herken ik nauwelijks. Dittrich heeft een punt als hij wijst op het nut van brede ontplooiing. Bestuurswerk van de grote studenten- en studieverenigingen neemt een jaar in beslag, een nuttig besteed jaar.
Maar het percentage studenten dat dit doet is klein.
 Het grootste deel van de studenten kan best een tandje sneller studeren.

Dat ligt voor een groot deel aan de vrijblijvendheid die in ons stelsel gebakken zit. Als een student het vereiste aantal studiepunten in het eerste jaar heeft gehaald, is er geen barrière meer: elke student kan dan zo lang blijven als hij wil.  Dat is geen goede zaak. Het zou veel beter zijn als de opleidingen elk jaar voortgang mogen eisen. Of, beter nog: dat ze aansluiting op de masterfase mogen weigeren bij onvoldoende prestaties. Alleen al zo’n dreigement zal wonderen doen.

Dat is veel beter dan boetes voor universiteiten of het laten betalen van de eigen masteropleiding door studenten.  Het is mij een raadsel waarom we accepteren dat mensen in de hele maatschappij prestaties moeten leveren in een vastgesteld tijdvak, behalve onze studerende elite. Natuurlijk horen grote projecten als deelname aan de zonneautorace in Australië bij een brede ontplooiing, maar wat mij betreft stuwen we het niveau van ons onderwijs pas op door echte eisen te stellen. Dat motiveert zowel student als docent. Ik ken geen collega’s die geen tijd vrijmaken voor gemotiveerde studenten. Ik ken geen gemotiveerde studenten die een slap tentamen of een halve opdracht appreciëren.  

Ik stel voor dat het kabinet de boete op lang studeren schrapt, maar dat voortaan elke student elk jaar ten minste driekwart van het aantal studiepunten moet halen. Zo niet, dan is het einde oefening. Dan is elke universitaire bachelorstudent binnen vier jaar klaar. Verder stel ik voor dat de automatische doorstroom naar de masterfase verleden tijd is. Daar komen minimumeisen op te staan. Voor serieuze nevenactiviteiten kan elke universiteit een regeling maken. Bestuursleden van grote studenten- en studieverenigingen kunnen bijvoorbeeld voor een jaar worden vrijgesteld van de onderwijsverplichtingen.  

Ten slotte stel ik een aanwezigheidsplicht voor in het eerste jaar van de bacheloropleidingen. Te vaak zie ik studenten met een onrealistisch beeld van hun eigen doen en laten. Met een aanwezigheidsplicht kunnen we de geschiktheid van een student voor een studie beter beoordelen en voorkomen we ongelukken.  Bovenstaande maatregelen zullen leiden tot versnelling van de studie en verhoging van het niveau.  

De problemen van de schatkist oplossen door langstudeerders te laten betalen, is een oneigenlijke maatregel. Wel dienen we het principe van wederkerigheid toe te passen: studenten krijgen een beurs en hoeven niet veel collegegeld te betalen, en als tegenprestatie studeren ze serieus en op tempo. Ze hebben dan recht op goed, nee, uitstekend onderwijs. Als dat rammelt, hebben we de Inspectie van het Onderwijs om te dreigen met maatregelen. En dan zijn er altijd nog de Leo Pricks om dit aan de orde te stellen.  

Rob Mudde

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft